OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Oksaliplatyna-medac

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Oksaliplatyna medac
Oxaliplatinum
100357905
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
L01XA03
Oksaliplatyna medac 5 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Oxaliplatinum
100173631
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
L01XA03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.