OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Omegaven

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Omegaven
Produkt złożony
100099188
emulsja do infuzji -
B05BA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Omegaven

Produkt złożony
B05BA02 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji -
- rej. 08509

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 16992
Lz lecznictwo zamknięte
05909990850914
1 butelka 100 ml
ID: 57373
Lz lecznictwo zamknięte
05909990850921
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.