OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Omeprazol-Mylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Omeprazol Mylan
Omeprazolum
100225701
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg
A02BC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Omeprazol Mylan

Omeprazolum
A02BC01 Choroba wrzodowa - inhibitory pompy protonowej
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg
- rej. 16686

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol.
ID: 57581
Lz lecznictwo zamknięte
05909990776085
10 fiol.
ID: 92099
Lz lecznictwo zamknięte
05902020926382
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.