OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Omidria

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Omidria
Phenylephrini hydrochloridum + Trometamolum
100351854
koncentrat do sporządzania roztworu do irygacji śródgałkowej 10 mg/ml + 3 mg/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Omidria

Phenylephrini hydrochloridum + Trometamolum

koncentrat do sporządzania roztworu do irygacji śródgałkowej 10 mg/ml + 3 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol.
ID: 110471
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.