OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Omnitrope

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Omnitrope
Somatropinum
100160901
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1,3 mg (4 j.m.)/ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100160999
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg (15 j.m.)/ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100176954
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1,5 ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100180157
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1,5 ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100252081
roztwór do wstrzykiwań 15 mg/1,5 ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100302181
roztwór do wstrzykiwań 3,3 mg (10 j.m.)/ml
H01AC01
Omnitrope
Somatropinum
100302198
roztwór do wstrzykiwań 6,7 mg (20 j.m.)/ml
H01AC01
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.