OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Oncaspar

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Oncaspar
Pegasparagasum
100362958
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 750 j./ml
L01XX24
Oncaspar
Pegasparagasum
100403746
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 750 j./ml
L01XX24
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.