OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku OncoTICE

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
OncoTICE
BCG ad immunocurationem
100195800
proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 2-8 x 108 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkę
L03AX03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

OncoTICE

BCG ad immunocurationem
L03AX03 Leki pobudzające układ odpornościowy - inne
proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 2-8 x 108 CFU żywych, atenuowanych prątków BCG/fiolkę
- rej. 06711

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 44303
Lz lecznictwo zamknięte
05909990671144
3 fiol. proszku
ID: 16742
Lz lecznictwo zamknięte
05909990671137
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.