OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Onivyde

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Onivyde
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100381714
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
L01XX19
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Onivyde

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 119346
Rpz recepty specjalne
05909991308438
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.