OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ontruzant

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ontruzant
Trastuzumabum
100400073
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ontruzant

Trastuzumabum
L01XC03 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 126454
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.