OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku OxyNorm

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
OxyNorm
Oxycodoni hydrochloridum
100206840
roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji 10 mg/ml
N02AA05
OxyNorm
Oxycodoni hydrochloridum
100284402
roztwór doustny 1 mg/ml
N02AA05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.