OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Oxycodone---Naloxone-Ethypharm

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100354396
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 2,5 mg
N02AA55
Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100354404
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg + 5 mg
N02AA55
Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100354410
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg + 10 mg
N02AA55
Oxycodone + Naloxone Ethypharm
Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100354427
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg + 20 mg
N02AA55
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.