OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Palexia-retard

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Palexia retard
Tapentadolum
100247476
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg
N02AX06
Palexia retard
Tapentadolum
100247507
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg
N02AX06
Palexia retard
Tapentadolum
100247513
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg
N02AX06
Palexia retard
Tapentadolum
100247520
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg
N02AX06
Palexia retard
Tapentadolum
100249073
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg
N02AX06
Palexia retard
Tapentadolum
100282857
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 25 mg
N02AX06
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.