OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Peditrace

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Peditrace
Preparat złożony
100078163
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -
B05X
Peditrace
Produkt złożony
100292637
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -
B05X
Peditrace
Produkt złożony
100342128
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -
B05X
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.