OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku PegIntron

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105977
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105983
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105990
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100106008
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100106014
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
L03AB10
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.