OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Pegasys

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112598
roztwór do wstrzykiwań 135 mcg/ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112606
roztwór do wstrzykiwań 180 mcg/ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112612
roztwór do wstrzykiwań 135 mcg/0,5 ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112629
roztwór do wstrzykiwań 180 mcg/0,5 ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100295825
roztwór do wstrzykiwań 90 mcg/0,5 ml
L03AB11
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.