OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Pelgraz

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pelgraz
Pegfilgrastimum
100411680
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6 mg
L03AA13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Pelgraz

Pegfilgrastimum
L03AA13 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 6 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 130004
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.