OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Pemetrexed-PharmaSwiss

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pemetrexed PharmaSwiss
Pemetrexedum
100332443
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L01BA04
Pemetrexed PharmaSwiss
Pemetrexedum
100332450
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
L01BA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.