OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Perlinganit

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Perlinganit
Glyceroli trinitras
100052525
roztwór do infuzji 1 mg/ml
C01DA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Perlinganit

Glyceroli trinitras
C01DA02 Leki rozszerzające naczynia wieńcowe - azotany organiczne
roztwór do infuzji 1 mg/ml
- rej. 02649

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 7907
Lz lecznictwo zamknięte
05909990264919
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.25 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.