OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Phenylephrine-Unimedic

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Phenylephrine Unimedic
Phenylephrinum
100347031
0,05 mg/ml
Phenylephrine Unimedic
Phenylephrinum
100347278
0,1 mg/ml
Phenylephrine Unimedic
Phenylephrinum
100374631
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
C01CA06
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.