OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Podtlenek-azotu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide
Dinitrogenii oxidum
100298893
gaz medyczny, skroplony 100%
N01AX13
Podtlenek Azotu Medyczny SPAWMET
Dinitrogenii oxidum
100315108
gaz medyczny, skroplony 98%
N01AX13
Podtlenek azotu
Dinitrogenii oxidum
100108154
gaz medyczny, skroplony nie mniej niż 98%
N01AX13
Podtlenek azotu AIR PRODUCTS
Dinitrogenii oxidum
100279944
gaz medyczny skroplony, gaz medyczny sprężony 100%
V03AN04
Podtlenek azotu N2O
Dinitrogenii oxidum
100085631
gaz medyczny 100%
N01AX13
Podtlenek azotu SIAD
Dinitrogenii oxidum
100348875
gaz medyczny, skroplony 100% v/v
N01AX13
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.