OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Podtlenek-azotu-N2O

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Podtlenek azotu N2O
Dinitrogenii oxidum
100085631
gaz medyczny 100%
N01AX13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Podtlenek azotu N2O

Dinitrogenii oxidum
N01AX13 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
gaz medyczny 100%
- rej. 08122

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 7 kg
ID: 12954
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812219
1 butla 28 kg
ID: 12955
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812226
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.