OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Poltechnet

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Poltechnet
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100336688
generator radionuklidu 8 - 175 GBq
V09FX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Poltechnet

Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
V09FX01 (V09F?)-
generator radionuklidu 8 - 175 GBq
- rej. 22500

Opakowanie handloweWydawanie
1 generator + zestaw do elucji
ID: 108838
Lz lecznictwo zamknięte
05909991225445
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.