OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Posaconazole-Stada

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Posaconazole Stada
Posaconazolum
100381329
zawiesina doustna 40 mg/ml
J02AC04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Posaconazole Stada

Posaconazolum
J02AC04 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - pochodne triazolu
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej. 24650

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 105 ml
ID: 127539
Rpz recepty specjalne
05909991368562
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.