OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Propofol-2--MCT-LCT-Fresenius

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
Propofolum
100147906
emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 20 mg/ml
N01AX10
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
Propofolum
100301980
emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce 20 mg/ml
N01AX10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.