OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według nazwy leku Puregon

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Puregon
Follitropinum beta
100103866
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./0,5 ml
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100103872
roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./0,5 ml
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100145712
roztwór do wstrzykiwań 300 j.m./0,36 ml (833 j.m./ml)
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100296500
roztwór do wstrzykiwań 200 j.m./0,5 ml
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100313990
roztwór do wstrzykiwań 900 j.m./1,08 ml (833 j.m./ml)
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100314008
roztwór do wstrzykiwań 150 j.m./0,18 ml (833 j.m./ml)
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100314014
roztwór do wstrzykiwań 225 j.m./0,5 ml
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100314020
roztwór do wstrzykiwań 150 j.m./0,5 ml
G03GA06
Puregon
Follitropinum beta
100314037
roztwór do wstrzykiwań 75 j.m./0,5 ml
G03GA06
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.