OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Radio-Flu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Radio-Flu
Natrii fluoridum
100337860
roztwór do wstrzykiwań 0,1-4 GBq/ml
V09IX06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Radio-Flu

Natrii fluoridum
V09IX06 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 0,1-4 GBq/ml
- rej. 22309

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 107014
Lz lecznictwo zamknięte
05909991210441
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.