OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ranic

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ranic
Ranitidinum
100098881
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml
A02BA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ranic

Ranitidinum
A02BA02 Choroba wrzodowa - blokery receptora H2
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml
- rej. 08474

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 16824
Lz lecznictwo zamknięte
05909990847419
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.