OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Remsima

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Remsima
Infliximabum
100303921
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L04AB02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Remsima

Infliximabum
L04AB02 (L04A?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 86619
Rpz recepty specjalne
05909991086305
2 fiol. proszku
ID: 122760
Rpz recepty specjalne
3 fiol. proszku
ID: 122761
Rpz recepty specjalne
4 fiol. proszku
ID: 122762
Rpz recepty specjalne
5 fiol. proszku
ID: 122763
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.