OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku ReoPro

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ReoPro
Abciximabum
100197560
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
B01AC13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

ReoPro

Abciximabum
B01AC13 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml
- rej. 14788

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 44975
Lz lecznictwo zamknięte
05909990658091
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.