OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Resonium-A

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Resonium A
Natrii polistyreni sulfonas
100057994
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,42 g Na+/15 g
V03AE01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Resonium A

Natrii polistyreni sulfonas
V03AE01 Leki stosowane w hiperkalemii
proszek doustny lub do sporządzania zawiesiny doodbytniczej 1,42 g Na+/15 g
- rej. 03763

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 454 g
ID: 8642
Lz lecznictwo zamknięte
05909990376315
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.