OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Revlimid

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Revlimid
Lenalidomidum
100069827
kapsułki twarde 5 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100147220
kapsułki twarde 10 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100148082
kapsułki twarde 15 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100153019
kapsułki twarde 25 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100315887
kapsułki twarde 2,5 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100315901
kapsułki twarde 7,5 mg
L04AX04
Revlimid
Lenalidomidum
100382553
kapsułki twarde 20 mg
L04AX04
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.