OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Ritonavir-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lopinavir + Ritonavir Accord
Lopinavirum + Ritonavirum
100374766
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Ritonavir Accord
Ritonavirum
100374750
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.