OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Rixubis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Rixubis
Nonacogum gamma (rDNA)
100335973
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m./5 ml
B02BD04
Rixubis
Nonacogum gamma (rDNA)
100335980
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./5 ml
B02BD04
Rixubis
Nonacogum gamma (rDNA)
100335996
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m./5 ml
B02BD04
Rixubis
Nonacogum gamma (rDNA)
100336004
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m./5 ml
B02BD04
Rixubis
Nonacogum gamma (rDNA)
100336056
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m./5 ml
B02BD04
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.