OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Sandimmun

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sandimmun
Ciclosporinum
100059881
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
L04AD01
Sandimmun Neoral
Ciclosporinum
100059898
kapsułki miękkie 25 mg
L04AD01
Sandimmun Neoral
Ciclosporinum
100059906
kapsułki miękkie 100 mg
L04AD01
Sandimmun Neoral
Ciclosporinum
100059912
roztwór doustny 100 mg/ml
L04AD01
Sandimmun Neoral
Ciclosporinum
100085223
kapsułki miękkie 10 mg
L04AD01
Sandimmun Neoral
Ciclosporinum
100247000
kapsułki miękkie 50 mg
L04AD01
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.