OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Scenesse

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Scenesse
Afamelanotidum
100334761
implant 16 mg
D02BB02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Scenesse

Afamelanotidum
D02BB02 Środki chroniące przed promieniowaniem UV działające ogólnie
implant 16 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 implant
ID: 106246
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.