OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy leku Sinora

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lisinoratio 10
Lisinoprilum
100108243
tabletki 10 mg
C09AA03
Lisinoratio 10
Lisinoprilum
100292100
tabletki 10 mg
C09AA03
Lisinoratio 10
Lisinoprilum
100293128
tabletki 10 mg
C09AA03
Lisinoratio 20
Lisinoprilum
100051336
tabletki 20 mg
C09AA03
Lisinoratio 20
Lisinoprilum
100108250
tabletki 20 mg
C09AA03
Lisinoratio 20
Lisinoprilum
100292123
tabletki 20 mg
C09AA03
Lisinoratio 20
Lisinoprilum
100415590
tabletki 20 mg
C09AA03
Lisinoratio 5
Lisinoprilum
100108237
tabletki 5 mg
C09AA03
Lisinoratio 5
Lisinoprilum
100292092
tabletki 5 mg
C09AA03
Lisinoratio 5
Lisinoprilum
100293140
tabletki 5 mg
C09AA03
Sinora
Noradrenalinum
100331946
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
C01CA03
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.