OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Sirturo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sirturo
Bedaquilinum
100322640
tabletki 100 mg
J04AK05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Sirturo

Bedaquilinum
J04AK05 Leki przeciwprądkowe - różne
tabletki 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
24 tabl.
ID: 108392
Rpz recepty specjalne
05909991221737
188 tabl.
ID: 102864
Rpz recepty specjalne
05909991140984
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.