OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Solymbic

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Solymbic
Adalimumabum
100388722
roztwór do wstrzykiwań 40 mg (50 mg/ml)
L04AB04
Solymbic
Adalimumabum
100388739
roztwór do wstrzykiwań 20 mg (50 mg/ml)
L04AB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.