OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Somatropin-Biopartners

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Somatropin Biopartners
Somatropinum
100316243
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 2 mg
H01AC01
Somatropin Biopartners
Somatropinum
100316250
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 4 mg
H01AC01
Somatropin Biopartners
Somatropinum
100316361
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 7 mg
H01AC01
Somatropin Biopartners
Somatropinum
100316378
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 10 mg
H01AC01
Somatropin Biopartners
Somatropinum
100316384
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 20 mg
H01AC01
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.