OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Spherox

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Spherox
Sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów powiązanych z macierzą
100391641
zawiesina do implantacji 10-70 sferoid/cm^2
M09AX02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Spherox

Sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów powiązanych z macierzą
M09AX02 Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego
zawiesina do implantacji 10-70 sferoid/cm^2
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 aplikator 1 ml
ID: 126151
Rpz recepty specjalne
1 aplikatorów 0,2 ml
ID: 123673
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.