OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Sprycel

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sprycel
Dasatinibum
100138787
tabletki powlekane 20 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100140034
tabletki powlekane 50 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100141430
tabletki powlekane 70 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100201497
tabletki powlekane 100 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100235987
tabletki powlekane 80 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100235993
tabletki powlekane 140 mg
L01XE06
Sprycel
Dasatinibum
100408896
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 10 mg/ml
L01XE06
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.