OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Stribild

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Stribild
Elvitegravirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofoviri disproxil
100156785
tabletki powlekane 150 mg + 150 mg + 200 mg + 245 mg
J05AR09
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Stribild

Elvitegravirum + Cobicistatum + Emtricitabinum + Tenofoviri disproxil
J05AR09 (J05A?)-
tabletki powlekane 150 mg + 150 mg + 200 mg + 245 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 28066
Rpz recepty specjalne
05909991069599
90 tabl.
ID: 34628
Rpz recepty specjalne
05909991069605
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.