OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Suprane

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Suprane
Desfluranum
100085708
płyn do inhalacji -
N01AB06
Suprane
Desfluranum
100257842
płyn do sporządzania inhalacji parowej -
N01AB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.