OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Symloda

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Symloda
Capecitabinum
100283265
tabletki powlekane 150 mg
L01BC06
Symloda
Capecitabinum
100283271
tabletki powlekane 500 mg
L01BC06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.