OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Takhzyro

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Takhzyro
Lanadelumabum
100416826
roztwór do wstrzykiwań 300 mg
B06AC05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Takhzyro

Lanadelumabum
B06AC05 (B06A?)-
roztwór do wstrzykiwań 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131337
Rpz recepty specjalne
05060147027884
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.