OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Tazocin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pentazocinum WZF
Pentazocinum
100052301
roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml
N02AD01
Tazocin
Piperacillinum + Tazobactamum
100065887
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g + 0,25 g
J01CR05
Tazocin
Piperacillinum + Tazobactamum
100065893
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 4 g + 0,5 g
J01CR05
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.