OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy leku Temodal

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Temodal
Temozolomidum
100095463
kapsułki twarde 5 mg
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100095470
kapsułki twarde 20 mg
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100095486
kapsułki twarde 100 mg
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100095492
kapsułki twarde 250 mg
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100112345
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100158258
kapsułki twarde 140 mg
L01AX03
Temodal
Temozolomidum
100162886
kapsułki twarde 180 mg
L01AX03
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.