OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Temomedac

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Temomedac
Temozolomidum
100244160
kapsułki twarde 5 mg
L01AX03
Temomedac
Temozolomidum
100244176
kapsułki twarde 20 mg
L01AX03
Temomedac
Temozolomidum
100244182
kapsułki twarde 100 mg
L01AX03
Temomedac
Temozolomidum
100244199
kapsułki twarde 140 mg
L01AX03
Temomedac
Temozolomidum
100244207
kapsułki twarde 180 mg
L01AX03
Temomedac
Temozolomidum
100244213
kapsułki twarde 250 mg
L01AX03
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.