OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Temozolomide-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254430
kapsułki twarde 5 mg
L01AX03
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254447
kapsułki twarde 20 mg
L01AX03
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254453
kapsułki twarde 100 mg
L01AX03
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254460
kapsułki twarde 140 mg
L01AX03
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254482
kapsułki twarde 180 mg
L01AX03
Temozolomide Accord
Temozolomidum
100254499
kapsułki twarde 250 mg
L01AX03
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.