OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Theophyllinum-Baxter

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Theophyllinum Baxter
Theophyllinum
100066409
roztwór do infuzji 1,2 mg/ml
R03DA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Theophyllinum Baxter

Theophyllinum
R03DA04 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - ksantyny
roztwór do infuzji 1,2 mg/ml
- rej. 03459

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 9972
Lz lecznictwo zamknięte
05909990345915
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.